Välkommen!

På den här sidan kan du fylla i formulär för bedömning av dina alkoholvanor. Om du är här första gången så behöver du skapa ett eget konto.
Skapa nytt konto

Om du har problem eller frågor så kan du kontakta Magnus Johansson
tel: 08-12345783
sms: 072-7249971
magnus.johansson@sll.se