Anmälan

Hantering av information och sekretess


Deltagandet i studien som undersöker effekterna av en ny behandling för individer som vill minska sin alkoholkonsumtion eller sluta dricka alkohol innebär att dina personuppgifter och svar på frågeformulären behandlas enligt offentlighets- och sekretesslagen vilket innebär att enbart ansvariga forskare inom studien och ingen obehörig får ta del av de uppgifterna. När analys av insamlade uppgifter är klar, presenteras dessa i avidentifierad form, så att ingen kan utläsa vad just du har svarat. All presentation av resultat sker på gruppnivå. 


Alla Dina personuppgifter hanteras enligt personuppgiftslagen (PuL), vilket bl. a innebär att du har rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi använder dem. Du har också rätt att få eventuellt felaktiga personuppgifter om dig rättade. Personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter är Stockholms Läns sjukvårdsområde, BOX 17914, 11 895 Stockholm. Kontaktperson är personuppgiftsombudet Sven Wallnerström och nås genom att ringa 08-123 400 66.

Informationen som du lämnar vid det första läkarbesöket samt under behandlingen kommer att dokumenteras i patientjournalen enligt patientdatalagen.
Ditt deltagande i studien är helt frivilligt och du kan när som helst och utan närmare förklaring avbryta deltagandet. Ditt deltagande i studien är kostnadsfritt och kommer inte att påverka dina möjligheter till annan vård. Du kan alltid ställa eventuella frågor till forskargruppen.

Endast för eventuell kontakt i samband med uppföljning efter deltagande i studie.
Några frågor om vem du är
Det kön som tilldelades dig vid födseln. Denna information behövs för att avgöra gränsvärden för riskabel konsumtion mm.
Fyra siffror (t ex 1983). Alkoholhjälpen är anpassad för vuxna. Om du är under 18 år så kan du prova http://drugsmart.com/ eller http://mariaungdom.se/
AUDIT

Här är ett antal frågor om Dina alkoholvanor. Vi är tacksamma om Du besvarar dem så noggrant och ärligt som möjligt genom att markera det alternativ som gäller för Dig.

Med ett "glas" menas:

exempel glas

Har en släkting eller vän, en läkare (eller någon annan inom sjukvården) oroat sig över Ditt drickande eller antytt att Du borde minska på det?

icd

Dessa sex frågor beskriver olika satt på vilket alkoholberoende kan yttra sig.
Frågorna gäller hur det sett ut for dig under de senaste 12 månaderna.

Vertikala flikar