INEBRIA THEMATIC MEETING IN STOCKHOLM - RETHINKING ALCOHOL INTERVENTIONS IN HEALTH CARE

27th of May 2016

Welcome Introduction
Sven Andréasson, president of INEBRIA
Irene Nilsson Carlsson, National Board of Health and Welfare
Björn Lundkvist, Systembolaget

Present state of SBIRT – Screening, Brief Intervention and Referral to Treatment:
Review of the SBI outcome literature: Rich Saitz, USA (PDF)
Lack of evidence for increase in treatment following SBIRT: Joe Glass, USA (PDF)
Moderator: Niamh Fitzgerald, UK

Alternatives to RT – Referral to Treatment:
Treatment of alcohol dependence in primary care: Kathy Brady, USA
TAP study in Stockholm: Sara Wallhed-Finn, Sweden (PDF)
Moderator: Toni Gual, Spain

Stigma:
Stigma – practitioner attitudes: Emily Williams, USA (PDF)
Alcohol & stigma: Sven Andreasson, Sweden (PDF)
Moderator: Toni Gual, Spain

Perspectives of heavy drinking:
Heavy use over time: Toni Gual, Spain (PDF)
Alcohol addiction: Nick Heather, UK (PDF)
Moderator: Rich Saitz, USA

Global perspectives on SBIRT:
SBIRT in India: Vivek Benegal, India (PDF)
SBIRT in Latin America: Marcela Tiburcio, Mexico (PDF)

Next step in Sweden:
Sven Wåhlin, GP: A new approach to managing alcohol problems in health care (PDF)
Heidi Stensmyren, President Swedish Medical Association
Stefan Lindgren, chairman, the Swedish Society of Medicine: Alcohol and Health - aspects on prevention
Hanne Tønnesen, director, WHO Collaborating centre for the implementation of evidence based clinical health promotion, Malmö (PDF)
Moderator: Sven Andréasson, Sweden

Summary discussion of the day

2015 - KONFERENSEN NYA ALKOHOLVANOR – NYA BEHANDLINGSMETODER
HUR NÅR VI OCH HJÄLPER FLER MED ALKOHOLBEROENDE?

Kan effektiv behandling för alkoholberoende
• Genomföras i primärvård eller företagshälsovård?
• Genomföras på Internet?
• Vara kort?
• Ha kontrollerat drickande som mål?
• Attrahera fler personer med alkoholproblem?

Vi bjuder in till en nationell konferens om verksamheten på Riddargatan 1, där vi presenterar bakgrund och verksamhetsidé. I programmet medverkar såväl internationella forskare som Jürgen Rehm från Toronto och Reid Hester från Albuquerque, samt svenska forskare, kliniker och politiker.

Datum, tid, plats
Fredagen den 16 oktober 2015, kl 09:00 – 16:30
World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm

Inspelade presentationer:

2013 - NYA GREPP I ALKOHOLVÅRDEN

HUR NÅR VI FLER MED ALKOHOLBEROENDE?

Kan behandling för alkoholberoende
• utföras av den breda sjukvården, exempelvis primärvård och företagshälsovård?
• kräva korta insatser?
• vara kostnadseffektiv?
• ha kontrollerat drickande som mål?

Välkommen att delta när Riddargatan 1 bjuder in till nationell konferens om effektiva,
vetenskapligt baserade metoder för behandling av alkoholproblem.

Ledande internationella och svenska forskare och praktiker beskriver ett nytt okonventionellt sätt i arbetet med alkoholproblem.

Lyssna till bland andra Jim McCambridge, Nick Heather, Ann-Sofie Bakshi, Agneta Öjehagen och forskargruppen på Riddargatan 1.

Datum, tid, plats
Fredag 15 november 2013 kl 10:00-16:00
World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm

Anmälan
Anmälan sker senast den 31 oktober 2013 på http://www.conferencemanager.dk/riddargatan1

Viktiga teman för dagen är hur man kan sänka tröskeln för att söka behandling och hur effektiv behandling kan genomföras i primär- och företagshälsovård.

Presentationer och dokument från konferensen

Inledning, öppningsanförande. Ragnwi Marcelind, statssekreterare socialdepartementet

Nya grepp: Riddargatan 1. Vetenskaplig grund. Sven Andréasson, professor, Karolinska Institutet

Stepped care. Jim McCambridge, Senior lecturer in behaviour change, London School of Hygiene and Tropical Medicine

Kommunikationsforskning: Vad vill patienterna ha? Ann-Sofie Bakshi, Fil Dr, Karolinska Institutet

Controlled drinking. Nick Heather, Professor, Northumbria University, Newcastle, UK

Tre parallella workshops: Hur gör man?
- Primärvård. Sven Wåhlin, distriktsläkare
- Företagshälsovård. Ulric Hermansson, Med Dr
- Webb. Magnus Johansson, socionom

Socialstyrelsens nya riktlinjer för behandling av alkoholproblem. Agneta Öjehagen, Professor, Lunds universitet

fil: